Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tropical Advisories     ( IDM20003 )
05:30PM, 21 February 2018

JMM/POCGN(O)/BK-08

DARIPADA: KETUA PENGARAH
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
TARIKH: 21 Februari 2018
Our Ref:
 

Nasihat Lekukan Tropika
Di keluarkan pada  05:30PM 21 Februari 2018

Tiada sistem Siklon Tropika dicerap di dalam kawasan pemantauan MMD (Latitud: 0-20 Utara & Longitud: 95-130 Timur).
 

Tropical Depression Advisory
Issued at  05:30PM 21 February 2018

No Tropical Cyclone system is observed under MMD monitoring region (Latitude: 0-20 North & Longitude: 95-130 East).