Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Maklumat Gempa Bumi     ( IDM20025 )
5:46 petang, 20 Februari 2018
JMM/POCGN(O)/BK-27B  
Ruj. Kam: JMM.APL15/442/19 Jld (54e)/(57)

MAKLUMAT GEMPA BUMI
Dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi
pada 5:46 petang 20 Februari 2018

Maklumat Gempa Bumi
Satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan parameter maklumat berikut:
Waktu Kejadian: 5.29 petang pada 20 Februari 2018
Koordinat: 1.7 Utara 124.6 Timur
Lokasi: Semenanjung Minahassa Sulawesi.
Magnitud: 5.0 skala Richter

Tiada tsunami
Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi tersebut melainkan jika terdapat perkembangan lanjut atau maklumat tambahan.