LOGO

JMM/POCGN(O)/BK-27B

Ruj. kami: JMM.APL15/442/19 JId (55e)/(04)

Dikeluarkan pada pukul 5:33 pm, 18 April 2018 

 

MAKLUMAT GEMPA BUMI
 

 
Satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter berikut:
Waktu Kejadian

: 5:25 petang, 18 April 2018

Koordinat : 6.9° Selatan dan 130.0° Timur
Lokasi : Laut Banda
Magnitud : 5.5 skala Richter

Penilaian
Tiada tsunami
 
 
Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi tersebut melainkan jika terdapat perkembangan lanjut atau maklumat tambahan.