JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Web Site:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
DARIPADA KETUA PENGARAH
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
TARIKH 21 Jun 2018
Our Ref


Nasihat Lekukan Tropika
Dikeluarkan pada 10:30 pagi 21 Jun 2018

Tiada sistem Siklon Tropika dicerap di dalam kawasan pemantauan METMalaysia (Latitud: 0-20 Utara & Longitud: 95-130 Timur)


Tropical Depression Advisory
Issued at 10:30AM 21 June 2018

No Tropical Cyclone system is observed under METMalaysia monitoring region (Latitude: 0-20 North & Longitude: 95-130 East
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi