Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorm Warning     ( IDM20007 )
09:28PM, 16 October 2017

JMM/POCGN(O)/BK-07

Our Ref: JMM.RML06/701/10 JLD143(58)

Amaran Cuaca Buruk
(Peringkat Kuning)


Dikeluarkan pada : 09:28pm pada 16 Oktober 2017

AMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT KUNING) - Dikeluarkan pada : 11:14am pada 16 Oktober 2017 masih berkuatkuasa.

Hujan lebat dijangka berlaku di negeri Sabah : Bahagian Pedalaman (Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan), Pantai Barat, Kudat, Sandakan (Daerah Beluran), WP Labuan; dan Sarawak : Bahagian Limbang dari Selasa, 17 Oktober 2017 sehingga Khamis, 19 Oktober 2017.

Severe Weather Warning
(Yellow Stage)


Issued at : 09:28PM, 16 October 2017

HEAVY RAIN WARNING (YELLOW STAGE) - Issued at : 11:14AM, 16 October 2017 still valid.

Heavy rain is expected to occur over the states of Sabah : Divisions of Interior (Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau and Tambunan Districts), West Coast, Kudat, Sandakan (Beluran District), Labuan FT; and Sarawak : Division of Limbang from Tuesday, 17th October 2017 until Thursday, 19th October 2017.

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

No. Keluaran: 03 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016