Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
12:50AM, 19 October 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 12:50AM, 19 Oktober 2017
 

AMARAN KATEGORI KEDUA

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

Di Perairan Selat MelakaSEKSYEN A: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang Barat Daya dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah (Kudat-Manawali) sehingga Sabtu, 21 Oktober 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang Barat-Barat Daya dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah (Labuan/Pedalaman, Kota Kinabalu-Mengalum, Kudat-Mengayau dan Sandakan-Silingan) sehingga Sabtu, 21 Oktober 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

III) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH

Ribut petir di perairan Sabah (Labuan/Pedalaman, Kota Kinabalu-Mengalum, Kudat-Mengayau dan Kudat- Manawali) dijangka berterusan sehingga pagi, Khamis, 19 Oktober 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: UNTUK PERKAPALAN

I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang Barat Daya dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Sulu sehingga Sabtu, 21 Oktober 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.


II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang Barat-Barat Daya dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Reef North, Layang-Layang, Labuan dan Palawan sehingga Sabtu, 21 Oktober 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.


III) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH - KEMASKINI

Ribut petir di perairan Reef North, Layang-layang, Palawan dan Sulu dijangka berterusan sehingga pagi, Khamis, 19 Oktober 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

Dikemaskini pada 19 Oktober 2017, jam 12:50AM
 

SECOND CATEGORY WARNING

WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

in the Straits of Malacca


SECTION A: FOR MALAYSIAN WATERS

I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong Southwesterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Sabah (Kudat-Manawali) until Saturday, 21st October 2017.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.


II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong West-Southwesterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Sabah (Labuan/Pedalaman, Kota Kinabalu-Mengalum, Kudat-Mengayau dan Sandakan-Silingan) until Saturday, 21st October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

III) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING

Thunderstorms over the waters of Sabah (Labuan/Pedalaman, Kota Kinabalu-Mengalum, Kudat-Mengayau dan Kudat- Manawali) are expected to continue until morning, Thursday 19th October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

SECTION B: FOR SHIPPING

I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong Southwesterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Sulu until Saturday, 21st October 2017.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.


II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong West-Southwesterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Reef North, Layang-Layang, Labuan and Palawan until Saturday, 21st October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.


III) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING - UPDATED

Thunderstorms over the waters of Reef North, Layang-layang, Palawan and Sulu are expected to continue until morning, Thursday 19th October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

Updated on 19 October 2017, at 12:50AM
 

Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.145 (49)

No. Keluaran: 01 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016