Tinjauan dan Analisa Agroiklim

Seksyen Meteorologi Pertanian menerbitkan buletin bulanan bertajuk Tinjauan & Analisa Agroiklim yang mengandungi pembekalan maklumat seperti maklumat kelajuan tiupan angin 5000ft, tinjauan tekanan paras laut, purata taburan hujan mingguan dan bulan terkini serta laporan tinjauan cuaca pada musim monsun. Semua maklumat ini juga dibekalkan kepada pihak MARDI, FELDA, MPOB dan Persatuan Peladang Kelapa Sawit. yang berperanan untuk memberi maklumat kepada peladang. Melalui perkhidamatan ini, kerugian kerosakan tanaman akibat cuaca akan dapat dikurangkan sekaligus meningkat produktiviti pengeluaran hasil.

Paparan muka depan Tinjauan dan Analisa Agroiklim

Agroclimatic Analysis & Outlook

Harga untuk Tinjauan dan Analisa Agroiklim

RM50.00 senaskah.

Hubungi

Seksyen Meteorologi Pertanian ,
Tingkat 5, Sayap B,
Bangunan Persekutuan Petaling Jaya,
Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
Tel      : 6(03) 79540078
Fax     : 6(03) 79540576
Emel   : agromet@met.gov.my