Wawasan, Misi & Objektif

Wawasan

Menjadi antara pusat meteorologi, klimatologi dan geofizik yang terbaik di Asia menjelang 2020.

Misi

Memenuhi keperluan rakyat Malaysia dalam perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik untuk kesejahteraan hidup, keselamatan negara dan pembangunan sosio ekonomi lestari.

Objektif

Menyediakan perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik berkualiti untuk:
 
  keselamatan dan kesejahteraan orang awam;
  keselamatan dan kecekapan operasi awam dan tentera;
  kesiapsiagaan negara dalam pengurusan bencara, ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrem, gempa bumi dan tsunami; dan
  pembangunan sosioekonomi dan kelestarian alam sekitar
Memperkasakan/ memperluaskan sistem pencerapan dan pangkalan data meteorologi, iklim, gempa bumi, tsunami dan alam sekitar untuk keperluan negara.
Menjaga kepentingan negara dalam bidang meteorologi dan geofizik pada peringkat antarabangsa.
Mempromosikan kefahaman dan kemajuan sains meteorologi, iklim, seismologi dan tsunami dalam negara