Perhubungan Antara Magnitud Gempa Bumi dan Keupayaan Tsunami

Secara empirik, anggaran perhubungan antara magnitud gempa bumi dan keupayaan tsunami melanda Malaysia adalah seperti berikut: