Ramalan dan Analisa Agroiklim

Seksyen Meteorologi Pertanian menerbitkan buletin bulanan bertajuk Ramalan & Analisa Agroiklim yang mengandungi pembekalan maklumat seperti maklumat kelajuan tiupan angin 5000ft, tinjauan tekanan paras laut, purata taburan hujan mingguan dan bulan terkini serta laporan ramalan cuaca pada musim monsun. Semua maklumat ini juga dibekalkan kepada pihak MARDI, FELDA, MPOB dan Persatuan Peladang Kelapa Sawit. yang berperanan untuk memberi maklumat kepada peladang. Melalui perkhidamatan ini, kerugian kerosakan tanaman akibat cuaca akan dapat dikurangkan sekaligus meningkat produktiviti pengeluaran hasil.

Paparan muka depan Ramalan dan Analisa Agroiklim

Agroclimatic Analysis & Outlook

Harga untuk Ramalan dan Analisa Agroiklim

RM50.00 senaskah.

Hubungi

Pusat Iklim Nasional,
Tingkat 3,
Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia,
Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
Tel      : 6(03) 7967 8227
Fax     : 6(03) 7956 3621
Emel   : agromet@met.gov.my