Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 

 

Dr. Wan Azli Wan Hassan
Tel: 03-7967 8002
Emel: wanazli@met.gov.my