Chief Information Officer (CIO)

 

 

 

 

Dr. Wan Azli Wan Hassan
Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal)
Email: wanazli@met.gov.my
Tel: 03-7967 8002

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

1.  Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT MMD;

2.  Membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

3.  Menjadi penasihat keselamatan ICT;

4.  Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;

5.  Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT MMD;

6.  Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan

7.  Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT MMD mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.