Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
49466 MARDI Kemaman
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap 
Latitud = 4°15'U
Longitud = 103°19'T
Ketinggian = 50.0m

19 Mei 1980

Hujan 
Suhu Udara 
Kelembapan Bandingan 
Suhu Maksima 
Suhu Minima 
Sejatan 
Tempoh Sinaran Matahari Cerah

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.

Suhu udara dicerap menggunakan termometer kering dan kelembapan udara ditentukan daripada bacaan suhu termometer kering dan basah. Bacaan direkodkan pada setiap jam sepanjang hari.

Kadar sejatan dikira daripada perbezaan aras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada 8 pagi setiap hari.

Tempoh pancaran matahari diukur mengikut kesan terbakar pada kad matahari yang diletak di bawah sfera kaca perakam sinaran matahari. Manakala bacaan radiasi matahari direkod menggunakan solarimeter.


Rangkaian Stesen