Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
41606 Pusat Pertanian Teluk Chengai
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 6°06'U
Longitud = 100°17'T
Ketinggian = 1.0m di atas purata paras laut

1 Mac 1975

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima dan bacaan dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Suhu minima disukat dengan termometer minima dan bacaan dibuat pada jam 1400 setiap hari.


Rangkaian Stesen