Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
97428 Mostyn Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 4°39'U
Longitud = 118°10'T
Ketinggian = 130.0m

Januari 1954

Hujan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. 


Rangkaian Stesen