Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
47213 Pusat Pertanian Pagoh
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang DiCerap 

Latitud  =  2°05'U
Longitud =102°51'T
Ketinggian = 16.0m  

7 Februari 1983

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
28.6.1999

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan
Suhu Maksima
Suhu Minima

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.

Suhu udara dicerap menggunakan termometer kering dan kelembapan udara ditentukan daripada bacaan suhu termometer kering dan basah. Bacaan direkodkan pada setiap jam sepanjang hari.


Rangkaian Stesen