Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
42421 MARDI Cameron Highlands

Lokasi

Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 4°28'U
Longitud = 101°23'T
Ketinggian =1448.0m

1 Januari 1967

Hujan 
Suhu Udara 
Kelembapan Bandingan 
Suhu Maksima 
Suhu Minima 

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima dan bacaan dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Suhu minima disukat dengan termometer minima dan bacaan dibuat pada jam 1400 setiap hari.


Rangkaian Stesen