Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44333 Parliment
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap

 Latitud = 3°09'U
 Longitud = 101°40'T

11 Mac 1985

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
15.10.1997

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.

Suhu udara dicerap menggunakan termometer kering dan kelembapan udara ditentukan daripada bacaan suhu termometer kering dan basah. Bacaan direkodkan pada setiap jam sepanjang hari.


Rangkaian Stesen