Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
41611 Pusat Pertanian Gajah Mati
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 6°10'U
Longitud = 100°32'T

September 1997

Stesen Automatik ditubuhkan pada 12.8.98

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima
Tempoh Sinaran Matahari Cerah
Sejatan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima dan bacaan dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Suhu minima disukat dengan termometer minima dan bacaan dibuat pada jam 1400 setiap hari.  Sejatan dikira dari perbezaan paras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada jam 0800 setiap hari.

Tempoh matahari cerah diukur pada kesan kebakaran ke atas kad matahari yang diletak di bawah sfera kaca perakam penyinaran matahari .

Stesen automatik ditubuhkan pada 12.8.1998. Unsur kajicuaca di atas diukur dengan pelbagai "sensor".


Rangkaian Stesen