Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
43437 Pos Legap
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud  =  4°51'U
Longitud =101°17'T
Ketinggian =107.0m 

1 September 1972

Hujan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.

 


Rangkaian Stesen