Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
97614 Kambarangan
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 6°02'U
Longitud = 116°33'T
Ketinggian = 2146.0m 

Januari 1957

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima

 

Tolok hujan dan perakam hujan digunakan untuk menyukat hujan harian. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima. Suhu minima disukat dengan termometer minima.

 

Rangkaian Stesen