Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
43356 Nova Scotia Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud  =  3°56'U
Longitud =100°58' T

1 Januari 1970 Stesen Automatik
ditubuhkan pada
7 Julai1998

Hujan
Suhu
Kelembapan
Suhu Maksima
Suhu Minima

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.

Stesen automatik ditubuhkan pada 7.7.1998. Unsur kajicuaca di atas diukur dengan pelbagai "sensor".


Rangkaian Stesen