Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
41529 Stesen Kajicuaca Perai
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap 
Latitud = 5°21'U
 Longitud = 100°24'T
 Ketinggian = 1.0m 

1 Jun 1983

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima

Stesen utama yang dikendalikan oleh kakitangan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia.

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima. Suhu minima disukat dengan termometer minima.

 


Rangkaian Stesen