Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
43515 Selama
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap

 Latitud  =  5°13'U
 Longitud = 100°42'T
 Ketinggian = 12.0m

1967

Hujan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.


Rangkaian Stesen