Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44352 Jalan Acob Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 

Latitud  =  3°08'U
Longitud =101°23'T

14 Oktober 1982

Hujan

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen