Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
41546 Baling Reservoir
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 5°40'U
Longitud = 100°55'T
Ketinggian = 76.0m

1968

Hujan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.


Rangkaian Stesen