Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
45238 Palong Lima Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 2°45'U
Longitud = 102°36'T

1 Mac 1976

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
15.9.1997

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan Bandingan
Suhu Maksima
Suhu Minima

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.

Stesen automatik ditubuhkan pada 15.9.1997. Unsur kajicuaca di atas diukur dengan pelbagai "sensor".


Rangkaian Stesen