Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44305 Connaught Bridge
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 
Latitud  =  3°05'U
Longitud =101°28'T
Ketinggian  = 3.1m

1 April 1967

Hujan

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen