Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44255 Pusat Pertanian Teluk Datuk
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap
Latitud  =  2°49'U
Longitud =101°31'T 

 9 November 1981

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
17.11.1997

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan
Suhu Maksima
Suhu Minima

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.

Suhu udara dicerap menggunakan termometer kering dan kelembapan udara ditentukan daripada bacaan suhu termometer kering dan basah. Bacaan direkodkan pada setiap jam sepanjang hari.


Rangkaian Stesen