Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44354 Klang Gate Dam
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 

 Latitud  =  3°14'U
 Longitud =101°45' T

 1 Julai 1977

Hujan

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen