Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44356 Tennamaram Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 

Latitud  =  3°24'U
Longitud =101°25'T 
Ketinggian = 15.2m 

24 September 1984

Hujan

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen