Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44239 Sepang Estate
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 

Latitud  =  2°41'U
Longitud =101°43'T 

9 Jun 1973

 Hujan

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen