Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
42343 FELDA Lurah Bilut
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud = 3°40'U
Longitud =101°53'T

14 November 1973

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
28.7.1998

Hujan

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. 

Stesen automatik ditubuhkan pada 28.7.1998. Unsur kajicuaca di atas diukur dengan pelbagai "sensor".


Rangkaian Stesen