Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
43456 FELDA Lasah
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap
Latitud  =  4°56'U
Longitud =101°04'T
 

18 Mac 1974

Stesen Automatik
ditubuhkan pada
20.7.1998

Hujan
Suhu Udara
Kelembapan
Suhu Maksima
Suhu Minima

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari.

Stesen automatik ditubuhkan pada 20.7.1998. Unsur kajicuaca di atas diukur dengan pelbagai "sensor".


Rangkaian Stesen