Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
Stesen Kajicuaca Butterworth
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Kajicuaca Yang Dicerap 
Latitud = 5°28'U
 Longitud = 100°23'T
 Ketinggian = 2.0m di atas  paras laut purata.
1 Januari 1985
Hujan 
Suhu Udara 
Kelembapan Bandingan 
Suhu Maksima 
Suhu Minima 
Halaju Angin 
Sejatan 
Tekanan Atmosfera 

Stesen utama yang dikendalikan oleh kakitangan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia.

 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat hujan. Bacaan dibuat pada jam 0800 setiap hari. Suhu dibaca dengan termometer kering dan kelembapan dikira dengan bacaan suhu dari termometer kering dan basah. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari.

Suhu maksima disukat dengan termometer maksima dan bacaan dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Suhu minima disukat dengan termometer minima dan bacaan dibuat pada jam 1400 setiap hari.

Sejatan dikira dari perbezaan paras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada jam 0800 setiap hari.

Halaju angin permukaan juga dibaca pada setiap jam dengan anemometer.

 


Rangkaian Stesen