Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font
44251 MARDI Serdang
Lokasi
Tarikh Bermula
Unsur Meteorologi Yang Dicerap 
Latitud = 2°59'U
Longitud = 101°40'T
Ketinggian = 37.7m

2 Mei 1974

Hujan 
Suhu Udara 
Kelembapan Bandingan 
Suhu Maksima 
Suhu Minima 
Sejatan 

Tolok hujan digunakan untuk menyukat kuantiti hujan. Bacaan jumlah hujan harian direkodkan pada jam 8 pagi setiap hari.

Suhu udara dicerap menggunakan termometer kering dan kelembapan udara ditentukan daripada bacaan suhu termometer kering dan basah. Bacaan direkodkan pada setiap jam sepanjang hari.

Kadar sejatan dikira daripada perbezaan aras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada 8 pagi setiap hari.


Rangkaian Stesen