Buletin Meteorologi Pertanian 10 Hari

DEKAD PERTAMA MAC 2017

(1hb – 10hb Mac 2017)

RINGKASAN

Pada awal dekad Mac, hanya beberapa tempat di utara dan timur Semenanjung Malaysia, barat Sarawak serta utara Sabah merekodkan jumlah hujan di bawah paras purata dengan jumlah yang kurang dari 40.0 mm. Namun begitu, terdapat juga satu dua kawasan yang merekodkan bacaan dari 100.0 hingga 120.0 mm iaitu di Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Manakala satu dua tempat di Bintulu dan Sandakan pula merekodkan bacaaan yang melebihi 120.0 mm. Pada dekad ini, Bintulu telah merekodkan jumlah hujan tertinggi iaitu sebanyak 192.8 mm dengan 5 jumlah hari hujan.

Bagi kadar sejatan harian, kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dan Sarawak merekodkan bacaan dari 3.5 hingga 4.0 mm. Manakala bahagian utara Semenanjung Malaysia dan Sabah merekodkan bacaan yang melebihi 4.5 mm terutamanya Kedah dan Perak di mana bacaan yang melebihi 5.0 mm telah direkodkan.

Rekod sinaran solar harian pada dekad ini masih sama seperti dekad yang lalu di mana rata-rata tempat di Malaysia mencatatkan bacaan dari 16.0 hingga 20.0 MJm-2. Manakala di utara dan timur Semenanjung Malaysia serta Sabah merekodkan bacaan yang melebihi 21.0 MJm-2 .

Merujuk kepada suhu, kebanyakan kawasan tanah rendah di Malaysia menerima purata suhu harian di antara 24.5 hingga 29.3 ºC. Suhu yang tertinggi untuk tempoh ini adalah 36.6 ºC yang dicatatkan di Pertanian Charok Padang, Kedah manakala suhu yang terendah adalah 12.2 ºC yang dicatatkan di Pejabat Haiwan Tanah Merah, Kelantan.