Buletin Meteorologi Pertanian 10 Hari

DEKAD PERTAMA SEPTEMBER 2017

(1hb – 10hb SEPTEMBER 2017)

RINGKASAN

Negara telah memasuki fasa akhir Monsun Barat Daya. Sebanyak dua ribut tropika telah muncul pada dekad ini iaitu ‘Mawar’ dan ‘Guchol’. Jumlah hujan di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dan Sarawak adalah di atas paras purata dengan amaun dari 100.0 hingga 180.0 mm. Manakala beberapa tempat di timur Semenanjung Malaysia dan Kuching pula merekodkan hujan di bawah paras purata dengan jumlah hujan dari 20.0 hingga 50.0 mm. Pada dekad ini, FRI Kepong telah merekodkan jumlah hujan tertinggi iaitu sebanyak 220.0 mm dengan 10 jumlah hari hujan. Selain itu, Pertanian Charok Padang, Kedah turut merekodkan 10 jumlah hari hujan.

Bagi kadar sejatan harian, kebanyakan tempat di Malaysia merekodkan bacaan dari 3.5 hingga 4.5 mm kecuali Chuping dan Subang di mana bacaan tertinggi 5.1 mm telah direkodkan pada dekad ini. Manakala Kuching dan Sri Aman pula telah merekodkan bacaan yang kurang dari 2.0 mm.

Rekod sinaran solar harian pada dekad ini menunjukkan kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dan Sarawak mencatatkan bacaan dari 16.0 hingga 20.0 MJm-2 kecuali Kuching di mana bacaan yang kurang dari 12.0 MJm-2  telah direkodkan. Manakala Kelantan dan Sabah pula merekodkan bacaan yang melebihi 22.0 MJm-2  terutamanya Tawau, di mana sebanyak 26.5 MJm-2   telah direkodkan.

Merujuk kepada suhu, kebanyakan kawasan tanah rendah di Malaysia menerima purata suhu harian di antara 26.7 hingga 29.1 ºC. Suhu yang tertinggi untuk tempoh ini adalah 35.4 ºC yang dicatatkan di MARDI Jerangau manakala suhu yang terendah adalah 20.7 ºC yang dicatatkan di MARDI Kelang.