Buletin Meteorologi Pertanian 10 Hari

DEKAD KEDUA MEI 2017

(11hb – 20hb MEI 2017)

RINGKASAN

Berbanding dekad yang lalu, kebanyakan kawasan di Malaysia pada dekad ini adalah kurang lembap dengan jumlah hujan dari paras 25.0 hingga 100.0 mm. Berbeza pula bagi satu dua kawasan di Kedah, Kelantan, Pahang, Sabah dan Sarawak di mana hujan yang melebihi 100.0 mm telah direkodkan. Di antara semua stesen meteorologi, Pejabat Haiwan Machang telah merekodkan hujan tertinggi iaitu 212.0 mm dengan jumlah 6 hari hujan.

Bagi kadar sejatan harian, kebanyakan tempat di Malaysia merekodkan bacaan dari 3.5 hingga 4.5 mm kecuali satu dua tempat di Kedah, Perak, Selangor dan Sabah merekodkan bacaan yang melebihi 5.0 mm. Manakala satu dua tempat di Johor dan Pahang pula merekodkan bacaan yang kurang dari 3.0 mm.

Rekod sinaran solar harian pada dekad ini menunjukkan rata-rata tempat di bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan selatan Sabah mencatatkan bacaan dari 20.0 hingga 24.0 MJm-2 kecuali Selangor di mana bacaan setinggi 26.6 MJm-2 telah direkodkan di Stesen Subang. Manakala kawasan selebihnya pula mencatatkan bacaan yang kurang dari 18.0 MJm-2.

Merujuk kepada suhu, kebanyakan kawasan tanah rendah di Malaysia menerima purata suhu harian di antara 28.1 hingga 29.8 ºC. Suhu yang tertinggi untuk tempoh ini adalah 36.2 ºC yang dicatatkan di MARDI Jerangau, Terengganu manakala suhu yang terendah adalah 22.4 ºC yang dicatatkan di MARDI Kelang, Selangor dan PPP Tun Razak, Pahang.