Buletin Meteorologi Pertanian 10 Hari

DEKAD PERTAMA FEBRUARI 2017

(1hb – 10hb Februari 2017)

RINGKASAN

Negara kini berada pada fasa akhir musim Monsun Timur Laut dengan keadaan cuaca yang kurang lembap di kebanyakan tempat di Malaysia. Pada dekad ini, hampir seluruh Malaysia menerima hujan di bawah paras purata dengan jumlah hujan dari 20.0 hingga 60.0 mm. Namun begitu, terdapat satu dua tempat di utara dan timur Semenanjung Malaysia serta di barat Sabah menerima hujan di atas paras purata dengan taburan hujan dari 60.0 hingga 160.0 mm. Rekod hujan tertinggi dekad ini telah dicatatkan di Sibu, Sarawak dengan jumlah hujan sebanyak 176.2 mm beserta 7 hari hujan.

Bagi kadar sejatan harian, kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dan Sarawak merekodkan bacaan dari 3.5 hingga 4.5 mm kecuali di Sri Aman di mana bacaan yang direkodkan adalah kurang dari 3.0 mm. Kadar sejatan tertinggi pada dekad ini direkodkan di Pulau Langkawi dengan bacaan sebanyak 5.1 mm.

Sinaran solar harian menunjukkan kebanyakan tempat di Malaysia mencatatkan bacaan dari 16.0 hingga 19.0 MJm-2 manakala satu dua tempat di utara dan timur Semenanjung Malaysia serta barat Sabah pula merekodkan bacaan yang melebihi 19.0 MJm-2 . Pada dekad ini, bacaan solar tertinggi sebanyak 21.3 MJm-2 telah direkodkan di Kuala Terengganu.

Merujuk kepada suhu, kebanyakan kawasan tanah rendah di Malaysia menerima purata suhu harian di antara 24.0 hingga 28.8 ºC. Suhu yang tertinggi untuk tempoh ini adalah 35.5 ºC yang dicatatkan di MARDI Kuala Kangsar, Perak manakala suhu yang terendah adalah 15.3 ºC yang dicatatkan di Ladang Air Hitam, Negeri Sembilan.