Ringkasan Hujan Bulanan Terkini

JULAI 2017

Pendahuluan

Malaysia masih lagi berada di dalam fasa Monsun Barat Daya dan dijangka tamat pada akhir September 2017. Monsun yang juga dikenali sebagai monsun musim panas hemisfera utara disifatkan sebagai satu musim di mana angin barat daya bertiup secara berterusan. Secara lazimnya, corak tiupan angin di Malaysia adalah dari barat daya dengan kelajuan yang lemah iaitu di bawah 15 knot. Sepanjang tempoh ini, keadaan atmosfera secara relatifnya akan menjadi lebih stabil di mana keadaan ini akan mengurangkan proses perolakan yang kuat. Sepanjang fasa ini, kebanyakan kawasan di negara mengalami lebih banyak hari tanpa hujan berbanding dengan hari hujan.

Dalam fasa aktif monsun, terdapat pengurangan hujan keseluruhannya yang dialami di Semenanjung Malaysia serta Sarawak. Walau bagaimanapun, kawasan persisiran pantai di negeri-negeri Pantai Barat Semenanjung dari selatan Perak hingga ke barat Johor berlakunya ribut petir, hujan lebat serta angin langkisau yang kuat terutamanya di Selat Melaka dikenali sebagai "Sumatras". Berbeza dengan keadaan di Sabah dimana Sabah secara relatifnya lebih lembap (melebihi 200 mm) akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina dalam perjalanannya merentasi Laut China Selatan dan sekitarnya. Lima (5) ribut tropika yang telah direkodkan berlaku di dalam bulan Julai 2017 iaitu ribut tropika Nanmadol, Talas, Noru, Haitang serta Nesat.

Hujan

Berdasarkan kepada skim klasifikasi nilai-nilai desil dan peratusan sisihan bulanan bagi tempoh bulan Julai 2017 mencatatkan 14 buah stesen telah merekodkan peratus sisihan pada nilai purata, 11 buah stesen kurang daripada purata, 5 buah stesen sangat kurang daripada purata, 4 buah stesen melebihi purata serta 4 buah stesen sangat melebihi purata.

Kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia telah merekodkan anomali hujan yang normal. Walau bagaimanapun, beberapa kawasan telah mencatatkan anomali hujan di antara 20% sehingga 40% di atas paras purata di negeri Kelantan, Pahang dan Melaka. Selain itu, terdapat satu (1) atau dua (2) tempat di negeri Kelantan merekodkan anomali hujan melebihi 60% di atas paras purata. Bagi negeri Johor, Perak, Perlis, selatan Pahang serta utara Kedah mencatatkan anomali hujan kurang dari paras purata. Keadaan agak berbeza di Sabah & Sarawak kerana hampir kesemua bahagian telah menerima hujan terkumpul di bawah paras purata di antara 100mm hingga 250mm.

Jumlah hujan tertinggi telah direkodkan di Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 416.2mm. Untuk Semenanjung Malaysia, catatan hujan tertinggi direkodkan di Butterworth (305.6mm), manakala bacaan hujan terendah adalah di Kuala Pilah (56.0mm). Di negeri Sabah, hujan tertinggi dan terendah masing-masing direkodkan di Sandakan (286.6mm) dan Keningau (18.2mm). Bagi negeri Sarawak pula, hujan tertinggi direkodkan di Kuching (252.0mm) dan hujan terendah di Sibu (52.8mm).

Taburan hujan adalah hampir seragam bagi sepanjang bulan Julai 2017 di mana ianya lebih tertumpu pada minggu pertama dan kedua yang meliputi semua kawasan di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, taburan hujan yang hampir sama berlaku pada minggu kedua dan kertiga. Mersing adalah daerah yang dikenal pasti sebagai lokasi yang mencapai bilangan hari hujan tertinggi sebanyak 19 hari, berbanding Sitiawan yang mencatatkan bilangan hari hujan terendah iaitu 7 hari. Bilangan hari hujan tertinggi yang direkodkan di Sabah adalah di Sandakan sebanyak 19 hari manakala hari hujan terendah telah direkodkan di Keningau dengan 12 hari hujan. Bagi negeri Sarawak, bilangan hari hujan tertinggi adalah di Kuching (21 hari) dan terendah di Miri sebanyak 9 hari.


 

Hujan Bulanan