Laporan Pemantauan Kemarau

FEBRUARI 2017

Pendahuluan

Negara kini berada dalam fasa akhir Monsun Timur Laut di mana taburan hujan yang direkodkan di kebanyakan stesen pada bulan Februari adalah melebihi dari paras purata bulanan. Jumlah sinaran suria dan kadar sejatan bagi kebanyakan stesen pula adalah lebih rendah berbanding nilai purata. Namun, suhu permukaan yang direkodkan pada bulan ini adalah lebih tinggi daripada nilai purata.

Keadaan di timur kawasan tropika di Lautan Pasifik telah menjadi neutral. Kebanyakan model-model iklim antarabangsa menjangkakan ENSO neutral akan berterusan sehingga penghujung tahun 2017.

 

Taburan Hujan Bulan Februari 2017

Kebanyakan kawasan di sebelah utara Semenanjung Malaysia iaitu di Perlis dan Kedah telah mencatatkan anomali hujan 20%-40% di bawah paras purata dengan jumlah hujan kurang dari 100mm. Terdapat beberapa kawasan yang telah menerima hujan yang banyak iaitu di negeri Pantai Timur Semanjung Malaysia dan Johor sehingga melebihi 60% dari atas paras purata dengan jumlah hujan antara 150 mm hingga 250 mm. Ipoh telah mencatatkan jumlah hujan yang tertinggi di Semenanjung Malaysia iaitu sebanyak 357.4 mm namun masih belum memecahkan rekod ekstrem tahun 2012 iaitu sebanyak 393.2 mm.

Di Sarawak, anomali taburan hujan adalah 40%-60% di atas paras purata dengan jumlah hujan melebihi 300 mm. Sibu telah mencatatkan jumlah hujan terbanyak iaitu 852.0 mm serta memecahkan rekod tertinggi 659.0 mm pada tahun 1984. Keadaan sebaliknya pula di Kuching di mana hujan yang direkodkan adalah normal.

Bagi Sabah pula, kebanyakan Bahagian telah mencatatkan anomali hujan yang normal dengan taburan hujan dari 100 mm hingga 200 mm. Hanya sesetengah kawasan pantai Sabah terutamanya di Kudat telah menerima hujan di atas paras purata dengan jumlah 318.0 mm.

 

 

Anomali Jumlah Hujan Terkumpul 3 Bulan (Disember 2016 hingga Februari 2017)

Secara keseluruhannya, bagi tempoh 3 bulan yang lepas, mulai Disember 2016 sehingga Februari 2017 taburan hujan di kawasan Semenanjung Malaysia menunjukkan peratusan anomali jumlah hujan lebih dari paras purata.

 

Pada bulan Februari 2017, rekod jumlah hujan terkumpul di beberapa kawasan dikecualikan disebabkan terdapat masalah rekod data pada tarikh tertentu. Antara kawasan yang terlibat adalah Prai, Chuping, Kuala Krai, Sitiawan, Batu Embun, Petaling Jaya, Muadzam Shah, Kuala Pilah, Batu Pahat dan Mersing.

Negeri-negeri terutamanya di bahagian selatan Terengganu, utara Pahang, selatan Perak, Pulau Pinang dan Melaka telah mencatatkan peratusan anomali hujan 40% lebih dari purata. Manakala utara dan timur Semenanjung iaitu Perlis, Kedah, utara Pulau Pinang, utara dan bahagian tengah Perak, Kelantan, Terengganu dan bahagian tengah Pahang telah mencatatkan peratusan anomali hujan 60% lebih dari purata. Negeri Sembilan mencatatkan peratusan anomali 20% atas paras purata. Kawasan yang lain merekodkan peratusan anomali jumlah hujan pada paras purata.

Sementara itu di Sarawak, bagi tempoh 3 bulan tersebut, taburan hujan di kebanyakan bahagian mencatatkan peratusan anomali pada paras purata kecuali di Bahagian Sibu, Mukah dan Sarikei telah mengalami keadaan cuaca yang lebih lembap dengan mencatatkan peratusan anomali sebanyak 20-60% di atas paras purata. Bahagian Kuching, Samarahan, Miri dan Limbang merekodkan peratusan anomali sedikit kurang dari purata.

Di Sabah pula, untuk tempoh 3 bulan ini, Bahagian pedalaman telah menerima taburan hujan kurang dari paras purata yang mencatatkan peratusan anomali jumlah hujan 20% lebih dari normal. Sementara Bahagian Kudat dan Tawau mencatatkan peratusan anomali 20-60% lebih dari purata. Bahagian lain merekodkan peraturan anomali hujan pada paras purata.

 

 

Indeks SPI

Pada bulan Februari 2017 yang lalu, kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia merekodkan indeks SPI yang normal. Kawasan Senai, Johor telah merekodkan indeks SPI yang sederhana lembap. Manakala Ipoh, Perak merekodkan indeks SPI yang sangat lembap. Pada bulan Februari 2017, rekod SPI di beberapa kawasan dikecualikan disebabkan terdapat masalah rekod data pada tarikh tertentu. Antara kawasan yang terlibat adalah Petaling Jaya, Kuantan, Kuala Krai, Sitiawan, Batu Embun, Muadzam Shah, Lubok Merbau, Chuping, Batu Pahat dan Mersing.

Di negeri Sarawak menunjukkan bacaan indeks SPI yang normal di kesemua bahagian kecuali Mukah, Sibu dan Sarikei yang merekodkan indeks SPI yang terlalu lembap. Manakala Kapit, Betong dan Sri Aman merekodkan indeks SPI yang sederhana lembap.

Sabah menunjukkan bacaan indeks SPI yang normal di kesemua bahagian kecuali bahagian Pantai Barat yang merekodkan indeks SPI yang sederhana lembap.

 

Jadual dan peta SPI bagi 2 hingga 6 bulan terkini boleh dilihat melalui pautan di bawah:

Jadual Indek SPI

(mengikut bandar)

Peta SPI

i. 2 Bulan  ii. 3 Bulan  iii. 4 Bulan  iv. 5 Bulan  v. 6 bulan

Ramalan Jangka Sederhana

Tinjauan cuaca untuk tempoh 3 bulan (Mac – Mei 2017) ini melibatkan tiga fasa monsun, iaitu Monsun Timur Laut (Mac 2017), Monsun Peralihan (Apr 2017) dan Monsun Barat Daya (Mei 2017). Fasa akhir Monsun Timur Laut, keadaan cuaca dijangkakan lembap di beberapa buah negeri di Semenanjung. Manakala curahan hujan adalah pada paras purata di Sabah dan Sarawak.

Sehubungan dengan itu, keadaan cuaca di Semenanjung pada bulan Mac 2017 dijangka akan menerima taburan hujan 20% lebih tinggi berbanding purata jangka panjang di sekitar Selatan Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, dan Barat Johor. Manakala negeri-negeri lain dijangka akan menerima taburan hujan pada paras purata. Pada bulan April hingga Mei 2017 pula, taburan hujan bagi Semenanjung Malaysia dijangkakan sama pada paras purata.

Bagi negeri Sarawak, taburan hujan bulan Mac 2017 dijangkakan pada paras purata di seluruh Negeri. Pada bulan April 2017 pula, kawasan di sebelah Barat hingga ke Mukah, Selangau dan Song dijangka akan menerima pengurangan hujan sebanyak 20% berbanding puratanya, manakala lain-lain kawasan pada paras purata. Manakala, untuk bulan Mei 2017, keadaan cuaca dan taburan hujan dijangkakan pada paras purata bagi keseluruhan Negeri Sarawak.

Jangkaan jumlah hujan di negeri Sabah pada bulan Mac hingga Mei 2017 adalah pada paras purata yang turut dipengaruhi oleh kestabilan iklim global. 

 

                                                

Skala Kod Kemarau (mengikut kaedah FDRS)

Nilai kod kemarau (DC) adalah nilai penunjuk bagi kandungan kelembapan lapisan bahan organik yang padat dan dalam. Tanah gambut adalah antara contoh tanah organik yang padat dan dalam. DC digunakan sebagai penunjuk kepada keupayaan api untuk membara di tanah gambut yang mana ianya adalah penyebab utama kepada udara yang berasap dan berjerebu di Asia Tenggara. Ia juga boleh digunakan sebagai penunjuk kepada kepayahan untuk memadamkan kebakaran yang dalam di tanah gambut dan juga sebagai penunjuk amaran awal kepada keadaan jerebu yang serius.

Skala yang digunakan untuk mengkategorikan DC adalah seperti berikut:

 

Dikemaskini pada 21 Mac 2017