Kenyataan Hak Cipta

Hak cipta laman web Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) dan kandungan-kandungannya hanya terbatas pada maklumat, teks, imej-imej, grafik, bunyi menfailkan, leretan video dan susunan mereka, dan bahan di dalamnya, dimiliki oleh Kerajaan Malaysia kecuali sebaliknya menunjukkan. Bahagian tidak atau bahagian-bahagian bagi laman web boleh diubahsuai, disalinkan, diagihkan, retransmitted, disiarkan, dipamerkan, menyalin, bercetak, berlesen, bertukar, berjual atau secara komersial diambil tindakan tanpa apa-apa cara ekspres persetujuan bertulis sebelumnya Jabatan Meteorologi Malaysia.