Terminologi Tsunami

Istilah

Definasi

Tsunami tempatan

Tsunami dari sumber yang berdekatan untuk kesan kemusnahan terhad kepada pantai dalam jarak 100 km dari sumber.

Tsunami serantau

Tsunami yang berupaya untuk mencetuskan kemusnahan pada suatu kawasan, biasanya dalam jarak 1000 km atau perambatan gelombang tsunami dalam masa 1 – 3 jam.

Tsunami merentas lautan

Sumber tsunami dari jarak jauh, biasanya dalam jarak lebih dari 1000 km atau perambantan gelombang tsunami dalam masa lebih dari 3 jam.