Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Weather Warning     ( IDM20007 )
07:00PM, 15 December 2017

JMM/POCGN(O)/BK-07

Our Ref: JMM.RML06/701/10 JLD145(59)

AMARAN CUACA (WASPADA)


Dikeluarkan pada : 07:00pm pada 15 Disember 2017

AMARAN CUACA (WASPADA) - Dikeluarkan pada : 01:30pm pada 15 Disember 2017.

Hujan lebat beserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah : Bahagian Kudat, Pantai Barat dan Pedalaman (Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan), WP Labuan dan Sarawak (Bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman (Daerah Sri Aman), Betong, Sarikei, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri & Limbang) dalam tempoh Ahad, 17 Disember 2017 sehingga Rabu, 20 Disember 2017.

WEATHER WARNING (ALERT)


Issued at : 07:00PM, 15 December 2017

WEATHER WARNING (ALERT) - Issued at : 01:30PM, 15th December 2017.

Heavy rain with strong wind are expected to occur over the states of Sabah : Division of Kudat, West Coast and Interior (Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan Districts), Labuan FT and Sarawak (Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman (Sri Aman District), Betong, Sarikei, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri & Limbang) within the period of Sunday, 17th December 2017 until Wednesday, 20th December 2017.

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation