Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
04:58PM, 28 April 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 04:58PM, 28 April 2017
 

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA


TIADA

Dikemaskini pada 28 April 2017, jam 04:58PM
 

STRONG WINDS AND ROUGH SEAS WARNING


NONE

Updated on 28 April 2017, at 04:58PM
 

Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Amaran

No. Keluaran: 01 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016