Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
12:25PM, 15 December 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 12:25PM, 15 Disember 2017
 

AMARAN KATEGORI KEDUA

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORASEKSYEN A: UNTUK PERKAPALAN

I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan tenggara Samui, Condore, Reef North, Layang-Layang, barat laut Palawan, Tioman, utara Bunguran dan barat laut Reef South pada Sabtu, 16 Disember 2017 sehingga Selasa, 19 Disember 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan tengah Samui, selatan Bunguran, selatan Reef South, tenggara Reef North, Labuan & timur Palawan pada Sabtu, 16 Disember 2017 sehingga Selasa, 19 Disember 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

SEKSYEN B: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang & Johor Timur pada Sabtu, 16 Disember 2017 sehingga Selasa, 19 Disember 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut yang dijangka bermula pada Ahad, 17 Disember 2017 sehingga Selasa, 19 Disember 2017.

II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Sarawak, Sabah (Pedalaman, Pantai Barat & Kudat) & WP Labuan pada Sabtu, 16 Disember 2017 sehingga Selasa, 19 Disember 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

Dikemaskini pada 15 Disember 2017, jam 12:25PM
 

SECOND CATEGORY WARNING

WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS


SECTION A: FOR SHIPPING

I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off southeast of Samui, Condore, Reef North, Layang-Layang, northwest of Palawan, Tioman, north of Bunguran dan northwest of Reef South from Saturday, 16th December 2017 until Tuesday, 19th December 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off mid Samui, south of Bunguran, south of Reef South, southeast of Reef North, Labuan & east of Palawan from Saturday, 16th December 2017 until Tuesday, 19th December 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

SECTION B: FOR MALAYSIAN WATERS

I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang & East Johore from Saturday, 16th December 2017 until Tuesday, 19th December 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang & East Johore are vulnerable to sea level rise which is expected to occur from Sunday, 17th December 2017 until Tuesday, 19th December 2017.

II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Sarawak, Sabah (Interior, West Coast & Kudat) & Labuan FT from Saturday, 16th December 2017 until Tuesday, 19th December 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

Updated on 15 December 2017, at 12:25PM
 

Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.147(94)