Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
09:59PM, 22 October 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 09:59PM, 22 Oktober 2017
 

AMARAN RIBUT PETIR

AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH


SEKSYEN A: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH

Ribut petir di perairan Sarawak (Rejang, Mukah & Bintulu) dijangka berterusan sehingga awal pagi, Isnin, 23 Oktober 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: UNTUK PERKAPALAN

AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH

Ribut petir di perairan Bunguran & Reef South dijangka berterusan sehingga awal pagi, Isnin, 23 Oktober 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

Dikemaskini pada 22 Oktober 2017, jam 09:59PM
 

THUNDERSTORM WARNING

WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING


SECTION A: FOR MALAYSIAN WATERS

WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING

Thunderstorms over the waters off Sarawak (Rejang, Mukah & Bintulu) are expected to continue until early morning, Monday, 23rd October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

SECTION B: FOR SHIPPING

WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING

Thunderstorms over the waters off Bunguran & Reef South are expected to continue until early morning, Monday, 23rd October 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

Updated on 22 October 2017, at 09:59PM
 

Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.145 (64)

No. Keluaran: 01 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016