Melompat ke Kandungan
1Akses
English
Besarkan saiz font Set semula saiz font Kurangkan saiz font

BULETIN CUACA BULANAN

BULAN FEBRUARI 2017

 

Pengenalan

Negara kini berada dalam fasa akhir Monsun Timur Laut di mana taburan hujan yang direkodkan di kebanyakan stesen pada bulan Februari adalah melebihi dari paras purata bulanan. Jumlah sinaran suria dan kadar sejatan bagi kebanyakan stesen pula adalah lebih rendah berbanding nilai purata. Namun, suhu permukaan yang direkodkan pada bulan ini adalah lebih tinggi daripada nilai purata.

 

Hujan

Kebanyakan kawasan di sebelah utara Semenanjung Malaysia iaitu di Perlis dan Kedah telah mencatatkan anomali hujan 20%-40% di bawah paras purata dengan jumlah hujan kurang dari 100mm. Terdapat beberapa kawasan yang telah menerima hujan yang banyak iaitu di negeri Pantai Timur Semanjung Malaysia dan Johor sehingga melebihi 60% dari atas paras purata dengan jumlah hujan antara 150 mm hingga 250 mm. Ipoh telah mencatatkan jumlah hujan yang tertinggi di Semenanjung Malaysia iaitu sebanyak 357.4 mm namun masih belum memecahkan rekod ekstrem tahun 2012 iaitu sebanyak 393.2 mm.

Di Sarawak, anomali taburan hujan adalah 40%-60% di atas paras purata dengan jumlah hujan melebihi 300 mm. Sibu telah mencatatkan jumlah hujan terbanyak iaitu 852.0 mm serta memecahkan rekod tertinggi 659.0 mm pada tahun 1984. Keadaan sebaliknya pula di Kuching di mana hujan yang direkodkan adalah normal.

Bagi Sabah pula, kebanyakan Bahagian telah mencatatkan anomali hujan yang normal dengan taburan hujan dari 100 mm hingga 200 mm. Hanya sesetengah kawasan pantai Sabah terutamanya di Kudat telah menerima hujan di atas paras purata dengan jumlah 318.0 mm.

Di Semenanjung Malaysia, Pulau Langkawi telah merekodkan bilangan hari hujan terendah iaitu 6 hari manakala Kuantan telah merekodkan bilangan hari hujan tertinggi iaitu, sebanyak 20 hari.  Bagi Sabah dan Sarawak, Sibu telah mencatatkan bilangan hari hujan tertinggi iaitu sebanyak 23 hari manakala Kota Kinabalu pula merekodkan bilangan hari hujan terendah iaitu sebanyak 11 hari.

 

Suhu

Kebanyakan stesen telah merekodkan suhu lebih tinggi daripada purata suhu. Di kawasan tanah rendah, Temerloh telah merekodkan suhu maksimum tertinggi iaitu 35.6°C. Manakala suhu minimum terendah telah direkodkan di Ranau sebanyak 14.6°C. Satu-satunya stesen tanah tinggi iaitu di Cameron Highlands telah merekodkan suhu dari 12.1°C hingga 24.1°C.

 

Sinaran Suria

Di kawasan tanah rendah, purata harian sinaran suria adalah daripada 11.22MJm-2 di Keningau dan 21.67 MJm-2 di Pulau Langkawi.  Purata sinaran suria yang telah direkodkan di Cameron Highlands pula adalah 16.29 MJm-2.  Sisihan positif tertinggi iaitu +1.13 1MJm-² telah direkodkan di Miri manakala sisihan negatif terendah -4.57 MJm-² telah direkodkan di Kuala Krai.

 

Sejatan

Purata harian bagi kadar sejatan di kawasan tanah rendah adalah dari 2.3 mm/hari di Sri Aman dan mencapai rekod sehingga 5.7 mm/hari di Pulau Langkawi.  Sisihan positif tertinggi sebanyak +0.3 mm/hari telah direkodkan di Sibu dan sisihan negatif terendah sebanyak -1.3 mm/hari telah direkodkan di Melaka dan Chuping.  Manakala, kadar sejatan harian di Cameron Highlands adalah 1.9 mm/hari dengan nilai sisihan -0.4mm/hari.

Rajah :

RAJAH 1   : Jumlah Hujan Bulanan

RAJAH 2a : Purata Suhu Bulanan

RAJAH 2b : Purata Suhu Maksima Bulanan

RAJAH 2c : Purata Suhu Minimum Bulanan