Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Bil

Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogo
Sep
Oct
Nov
Dis

Jumlah

1.
Permohonan Data & Maklumat
216 153 206 211 222 120 167 201 185       1681
2.
Permohonan Latihan Industri
19
18 21 15 20 10 13 17 20       153
3.
Pembayaran melalui E-Payment
207 220 211 204 210 231 197 205 214       1899
Total:
442 391 438 430 452 361 377 423 419       3951

Tarikh dikemaskini pada 10/10/2017