JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Ruj. Kami: JMM.RML06/599/46/JLD.64(92)
Nasihat Lekukan Tropika
Dikeluarkan pada 5:00 petang 15 Julai 2024
Kategori: Nasihat Lekukan Tropika
Masa Pencerapan: 17:00, 15 Julai 2024
Kedudukan: Latitud 17.0 Utara dan Longitud 107.8 Timur
kira-kira 109 km ke Barat Laut Da Nang, Vietnam
Pergerakan: Ke arah Barat Laut dengan kelajuan 32 km/j
Kelajuan angin maksimum: 50 km/j
Jarak dari Bandar terdekat: Kira-kira 1348 km ke Timur Laut Tumpat, Kelantan
Kesan terhadap Malaysia: Tiada kesan signifikan.
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Our Ref.: JMM.RML06/599/46/JLD.64(92)
Tropical Depression Advisory
Issued at 5:00PM 15 July 2024
Category: Tropical Depression Advisory
Time of Observation: 17:00, 15 July 2024
Location: Latitude 17.0 North and Longitude 107.8 East
approximately 109 km Northwest of Da Nang, Vietnam
Movement: Northwest 32 km/h
Maximum wind speed: 50 km/h
Distance from nearest city: Approximately 1348 km Northeast of Tumpat, Kelantan
Threat to Malaysia: No significant impact.
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia