JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Ruj. Kami: JMM.RML06/599/46/JLD.64(75)
Nasihat Taufan
Dikeluarkan pada 2:45 pagi 28 Mei 2024
Kategori: Nasihat Taufan (EWINIAR)
Masa Pencerapan: 02:00, 28 Mei 2024
Kedudukan: Latitud 17.5 Utara dan Longitud 124.5 Timur
kira-kira 355 km ke Timur Laut Luzon, Filipina.
Pergerakan: Ke arah Timur Laut dengan kelajuan 15 km/j
Kelajuan angin maksimum: 120 km/j
Jarak dari Bandar terdekat: Kira-kira 1444 km ke Timur Laut Kudat, Sabah.
Kesan terhadap Malaysia: Tiada kesan signifikan.
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Our Ref.: JMM.RML06/599/46/JLD.64(75)
Typhoon Advisory
Issued at 2:45AM 28 May 2024
Category: Typhoon Advisory (EWINIAR)
Time of Observation: 02:00, 28 May 2024
Location: Latitude 17.5 North and Longitude 124.5 East
approximately 355 km Northeast of Luzon, Philippines.
Movement: Northeast 15 km/h
Maximum wind speed: 120 km/h
Distance from nearest city: Approximately 1444 km Northeast of Kudat, Sabah.
Threat to Malaysia: No significant impact.
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia