JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Ruj. Kami: JMM.RML06/599/46/JLD.63(91)
Nasihat Lekukan Tropika
Dikeluarkan pada 5:55 pagi 01 Oktober 2023
Kategori: Nasihat Lekukan Tropika (KOINU)
Masa Pencerapan: 05:00, 01 Oktober 2023
Kedudukan: Latitud 17.4 Utara dan Longitud 129.9 Timur
kira-kira 800 km ke Timur Laut Sorsogon, Philippines.
Pergerakan: Ke arah Barat Laut dengan kelajuan 15 km/j
Kelajuan angin maksimum: 83 km/j
Jarak dari Bandar terdekat: Kira-kira 1815 km ke Timur Laut Sandakan.
Kesan terhadap Malaysia: Tiada kesan signifikan
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-08
Our Ref.: JMM.RML06/599/46/JLD.63(91)
Tropical Depression Advisory
Issued at 5:55AM 1 October 2023
Category: Tropical Depression Advisory (KOINU)
Time of Observation: 05:00, 01 October 2023
Location: Latitude 17.4 North and Longitude 129.9 East
approximately 800 km Northeast of Sorsogon, Philippines.
Movement: Northwest 15 km/h
Maximum wind speed: 83 km/h
Distance from nearest city: Approximately 1815 km Northeast of Sandakan.
Threat to Malaysia: No significant threat
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia