JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 10:00 pagi, 21 Februari 2019


AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA


TIADA AMARAN

Dikemaskini pada 21 Februari 2019, jam 10:00 pagi

STRONG WINDS AND ROUGH SEAS WARNING


NO WARNING

Updated on 21 February 2019, at 10:00AM

Amaran
TIADA
Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim