JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-07

Our Ref: JMM.RML29/701/16 JLD77(9)

Amaran Ribut Petir

Dikeluarkan pada: 12:05 tengah hari, 20 Januari 2021

AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak: Kuching (Kuching), Samarahan (Samarahan), Betong, Sarikei, Sibu, Mukah (Matu, Dalat dan Mukah) dan Bintulu (Tatau dan Bintulu) sehingga 3:00 petang; Rabu, 20 Januari 2021.

Thunderstorms Warning

Issued at: 12:05PM, 20 January 2021

THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Sarawak: Kuching (Kuching), Samarahan (Samarahan), Betong, Sarikei, Sibu, Mukah (Matu, Dalat and Mukah) and Bintulu (Tatau and Bintulu) until 3:00PM; Wednesday, 20 January 2021.