JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-07

Our Ref: JMM.RML29/701/16 JLD148(27)

Amaran Ribut Petir

Dikeluarkan pada: 1:50 pagi, 30 Mac 2023

AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak: Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong (Pusa dan Betong), Mukah (Matu, Dalat dan Mukah), Kapit (Belaga), Bintulu dan Miri sehingga 6:00 pagi; Khamis, 30 Mac 2023.

Thunderstorms Warning

Issued at: 1:50AM, 30 March 2023

THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Sarawak: Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong (Pusa and Betong), Mukah (Matu, Dalat and Mukah), Kapit (Belaga), Bintulu and Miri until 6:00AM; Thursday, 30 March 2023.