Ketua Pegawai Digital (CDO)


Ambun Dindang
Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal)
Emel: ambun@.met.gov.my

Peranan dan Tanggungjawab Ketua Pegawai Digital (CDO)

  • Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Jabatan Meteorologi Malaysia;

  • Membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

  • Menjadi penasihat keselamatan ICT;

  • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;

  • Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Jabatan Meteorologi Malaysia;

  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan

  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Jabatan Meteorologi Malaysia mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.