Mengenai MET Malaysia


Visi

Menjadi agensi peneraju unggul dalam bidang meteorologi, iklim dan geofizik.

Misi

Membekal perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik yang cekap dan berkesan untuk kesejahteraan, keselamatan dan pembangunan lestari selaras dengan keperluan negara dan antarabangsa.

Teras Strategik
  • Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan cuaca bagi mengurangkan risiko bencana.

  • Memantapkan perkhidmatan meteorologi penerbangan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan penerbangan.

  • Memperkasa perkhidmatan gempa bumi dan tsunami bagi mengurangkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

  • Memperkukuhkan perkhidmatan iklim bagi kemakmuran negara.

  • Memperkasakan pembangunan modal insan.

60 Tahun MET Malaysia

Muat Turun Buku Coffee Table 60 Tahun Jabatan Meteorologi Malaysia : 1958-2018