Piagam Pelanggan


Jabatan Meteorologi Malaysia berusaha memberikan perkhidmatan meteorologi, iklim, gempa bumi dan tsunami yang berkualiti bagi memenuhi keperluan sosioekonomi dan keselamatan negara.

Kami berjanji akan melaksanakan perkara-perkara berikut:

  • Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh TIGA (3) hari bekerja.

  • Membekalkan maklumat/data dalam tempoh LIMA (5) hari bekerja bagi permohonan yang lengkap.

  • Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan Jabatan tersedia 24 jam sehari.

Sebarang aduan berhubung dengan Piagam Pelanggan sila hubungi:


Ketua Unit Komunikasi Korporat
Jabatan Meteorologi Malaysia
Jalan Sultan 46667, Petaling Jaya, Selangor.
Tel: (603) 79678114 | Faks: (603) 79550964
E-mel: ukk@met.gov.my